Obsługujemy nieruchomości w zakresie konserwacji wszystkich instalacji elektrycznych.

Naprawy bieżące wykonywane są przez osoby posiadające wymagane i określone przepisami kwalifikacje i szkolenia.

W zakres konserwacji nieruchomości wchodzą okresowe pomiary elektryczne instalacji, w tym odgromowej i sygnalizacji pożarowej SAP.