Przedsiębiorca realizuje projekt „wsparcie na poprawę konkurencyjności i rozszerzenie usług dla firmy Elektropol Grzegorz Pierog mającej siedzibę w Bielanach Wrocławskich”, którego celem jest dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowej usługi dzięki zakupowi koparko-ładowarki. Planowanym efektem jest poprawa odporności na wypadek przyszłych kryzysów i wzrost konkurencyjności firmy. Wartość projektu: 500 610,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 320 000,00 zł.