Dla obiektów wymagających wykonania linii przyłączającej do systemu elektroenergetycznego wykonujemy prace pozwalające na ich zasilenie zgodnie z warunkami przyłączenia.

Kompleksowo obsługujemy inwestycję od uzgodnień z operatorem sieci /EniergiaPro/, przez ułożenie linii kablowej, odbiory, pomiary elektryczne do podania napięcia.