Projektując, opieramy sie na myśli technicznej Inżynierów posiadających znaczące doświadczenie, a równocześnie wykorzystujących nowoczesne narzędzia komputerowe:

  • AutoCad najbardziej rozpowszechniona w środowisku projektantów aplikacja pozwalająca na pracę w uniwersalnym otoczeniu Inżynierskim
  • XLpro, pająk, ABB – oprogramowanie wspomagające projektowanie w zakresie ściśle związanym z elektrotechniką

Współpracując z biurami architektonicznymi, współtworzymy projekty wielobranżowe lub projektujemy przyłącza, stacje transformatorowe i przebudowy istniejących instalacji bezpośrednio dla Inwestorów.

Nasze opracowania w zależności od wymagań obejmują:

  • projekt budowlany – wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • projekt przetargowy
  • projekt wykonawczy
  • specyfikacje techniczne
  • kosztorysy branżowe
  • projekty warsztatowe

Nad wykonanymi projektami pełnimy nadzory autorskie podczas trwania realizacji zadania inwestycyjnego.