Wymagania narzucone przez obowiązujące przepisy wymuszają na zarządcy nieruchomości wykonanie okresowych przeglądów budowlanych.

Wykonujemy kompleksowe przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, sporządzamy protokoły wraz z wnioskami z pomiarów oraz przekazujemy Inwestorowi informację o zagrożeniach wynikających z aktualnego stanu instalacji.