Instalacje elektryczne dla lokali mieszkalnych to niebywała dbałość o detale, szczególnie związane z:

  • ergonomicznym rozmieszczeniem osprzętu, czyli wszystkich urządzeń sterujących pracą systemów
  • estetką wykonywanych instalacji, w szczególności części natynkowej
  • wyposażeniem domu czy mieszkania w systemy polepszające komfort użytkowania

Przy realizacji, na powyższe czynniki zwracamy szczególną uwagę, ustalając z Inwestorem wszystkie detale mające z nimi związek.