Nowoczesny Inspektor Nadzoru to już nie tylko obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Budowlane /sprawdzanie zgodności wykonanych instalacji z obowiązującymi przepisami, odbiory techniczne/, ale równie ważna odpowiedzialność w zakresie finansowym. Wysokie wymagania Inwestorów spełniamy dzięki ciągłemu aktualizowaniu wiedzy w zakresie zmieniających sie przepisów prawnych oraz Norm, wraz ich dostosowywaniem do wymogów Unii Europejskiej.

Nadzorujemy realizację instalacji elektrycznych w nowo budowanych obiektach biurowych, budownictwa mieszkaniowego, przemysłowych, użyteczności publicznej, a także remontowanych kamienicach.