Wykorzystując zdobyte podczas uczestnictwa w procesie budowlanym na różnych etapach doświadczenia, wskazujemy na możliwości wyposażenia budynków w systemy pozwalające oszczędzać energię podczas przyszłego użytkowania budynku. Na etapie projektowania, realizacji lub po uruchomieniu obiektu sporządzamy opracowania wskazujące potencjalne źródła generujące zbędne koszty.

Weryfikujemy projekty pod kątem technicznym, finansowym oraz formalno – prawnym. Proponujemy zoptymalizowane rozwiązania, przedstawiając alternatywne, nowocześniejsze i równocześnie oszczędniejsze energetycznie propozycje.

Zmieniający sie rynek energii elektrycznej oraz wprowadzone przepisy UE powodują zmiany w sposobie działalności dostawców i dystrybutorów energii elektrycznej.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • reprezentowania Inwestorów przed EnergiaPro/Tauron
  • optymalizacji uzyskanych warunków przyłączenia
  • negocjacji zapisów umowy przyłączeniowej, w szczególności w zakresie służebności przesyłu

Kontakty Inwestora z dostawcami mediów kończą sie na podpisaniu odpowiedniego pełnomocnictwa.