Dla wybudowanych przez nas stacji transformatorowych, jak i pozostałych, wykonujemy czynności związane z okresowymi przeglądami, konserwacją i utrzymaniem ich w ruchu.

Spełniamy wymagania co do kwalifikacji do pracy na średnim napięciu w zakresie eksploatacji i dozoru dla czynności konserwacyjnych i kontrolno – pomiarowych.