Wymagania narzucone przez Unię Europejską nakładają na Inwestora obowiązek sporządzenia certyfikatu energetycznego zarówno dla nowobudowanych jak i istniejących, nabywanych lokali, w tym mieszkalnych /w budynkach wielo oraz jednorodzinnych/.

Wykonujemy certyfikaty dla wszystkich rodzajów budynków. Do tego celu wykorzystujemy aplikacje komputerowe pozwalające najdokładniej oszacować stopień enrgooszczędności budynku.